Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky.pdf


Dňa 23.3.2024 (sobota) od 7:00 do 22:00 sa budú konať voľby prezidenta Slovenskej republiky.

Informácie pre voliča.pdf
Rozhodnutie predsedu NRSR.pdf
Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie.pdf
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností.pdf

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024: obeclutise@lutise.sk

Hlasovacie preukazy sa začnú vydávať od 07. 02. 2024.
Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024: obeclutise@lutise.sk

Oznam – Voľby do NR SR

Obec Lutiše zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia
o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR, ktoré sa budú konať dňa 30.09.2023:

obeclutise@lutise.sk