Deň matiek

Pre pandemickú situáciu nie je možné usporiadať každoročné posedenie v KD pri príležitosti dňa matiek, preto sme pre Vás milé mamičky  v tento sviatočný deň pripravili konský záprah s kočom vedený pánom starostom, ktorý prejde celou obcou, zastaví na určených miestach, na ktorých budete obdarené kvetom a darčekom.

Podujatie sa bude konať v nedeľu 9.5.2021

Tešíme sa na Vás a stretneme sa na týchto miestach:

10.00 hod –  mamičky od Lukáčov a Sýkorov – u Sýkorov na zastávke

10.30 – u Sihlovcov pri transformátore

11.10 – na Kravárke pri skládke dreva

11.45 – v Ústredí pri kostole

12.30 – u Ďurišov na zastávke

13.00 – u Melišíkov na zastávke

13.40 – u Skaličanov na zastávke

15.30 – v Ulici u Adamov

Asistované sčítanie

Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021.

pomocou

  •  stacionárneho asistenta na kontaktnom mieste,
  •  mobilného asistenta na požiadanie obyvateľa a v zariadeniach kde bol určený stacionárny asistent

O začatí asistovaného sčítania rozhodol predseda Štatistického úradu SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR.Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v zariadení a obyvateľov marginalizovaných komunít.

Asistované sčítanie v obci potrvá 6 týždňov.

VIAC…

Informácia o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od 01.01.2021

Milí občania, prinášame Vám informáciu o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od 01.01.2021

Obec Lutiše si uplatňuje výnimku v zmysle  zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na svojom území, pretože 100 % obyvateľov obce kompostuje svoj vlastný biologicky rozložiteľný kuchynský odpad vo svojich domácich kompostoviskách a  v kompostéroch[CA1] .

Obec Lutiše Vám ďakuje, že kompostujete biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

Kompostovať možno: kvety, trávu, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny z orecha, vlasy, chlpy, potraviny po záručnej dobe alebo inak zhodnotené.

Epidemiologické opatrenia platné od 17.03.2021

Oznamujeme Vám, že na základe zlej epidemiologickej situácie sa v okrese Žilina pristúpilo s účinnosťou od dnes 17.03.2021 k sprísneniu opatrení pre okres Žilina

Žilina 17. marec 2021 – V súvislosti s výrazne zhoršenou epidemiologickou situáciou v okrese Žiline v súvislosti s ochorením COVID-19 oznamuje, že vývoj v našom okrese je veľmi zlý, kritický stav je najmä v Žilinskej nemocnici, ktorá aktuálne prežíva najväčší nápor najmä ťažkých covidových prípadov. Žilina ako krajské mesto patrí momentálne medzi najhoršie, čo sa týka počtu pozitívnych osôb, počet prípadov rastie a predikcie na najbližšie týždne predstavujú vážnu hrozbu.

Je preto nevyhnutná okamžitá reakciaprijatie prísnejších opatrení a ich  dôsledná kontrola,  ktoré vyplynuli z mimoriadneho zasadnutia bezpečnostnej rady okresu dňa 16.03.2021.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina dnes vydal vyhlášku s jednotlivými zmenami nad rámec aktuálne platných ustanovení s platnosťou zverejnením vo Vestníku vlády SR t.j. 17.03.2021, zmeny najmä v oblasti:

  • zníženie počtu zákazníkov v prevádzkach z 15 m2 na 25 m2 na osobu,
  • zákaz jednorazových hromadných podujatí (kultúrnych  športových podujatí), ktoré boli povolené pri negatívnom teste nie starším ako 48 hodín,
  • zákaz tzv. okienkového predaja alkoholických a nealkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu vrátane ich predaja na odber so sebou.

Vyhláška.pdf