Referendum 21. 1. 2023

Informácia pre voliča.pdf

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:
obeclutise@lutise.sk

Voľba poštou
V súvislosti s prípravou referenda, pre voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa budú zdržiavať mimo jej územia, Vám oznamujeme elektronickú e-mailovú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou – obeclutise@lutise.sk, tel. č. 041/5976 106, 0911 419 860. 

Žiadosť o voľbu poštou.pdf

Viac informácií: https://www.minv.sk/?r23-info1

Volebná miestnosť v obci Lutiše:
Malá sála Kultúrneho domu na prízemí