Symboly obce

Obraz v erbe poukazuje na charakter horskej obce Lutiše, ktorej obyvatelia boli uzko spätý s prírodou.
Farby červená a zlatá sú spomienkou namáhaveho života ľudí v dávnych dobách, kde poľnohospodárstvo a chov dobytka boli nevyhnutné pre prežitie. Červená farba predstavuje námahu, ktorú museli ľudia vynaložiť a zlatá zásluženú úrodu za túto námahu.

 Erb je zapísaný v Heraldickom registry Slovenskej republiky.

Trojcípa vlajka má päť pozdĺžných pruhov – dva červené a tri zlaté. Zlatá farba môže byť nahradená žltou.

 V minulosti mala obec dve pečate:
1) nedatovanú s priemerom 25mm. Typ T 1785. Kolopis: SIGIL(LUM).P(OSSESSIONISS).LITISAE

 2) nedatovanú s priemerom 33mm použitú v roku 1861. Kolopis latinkou: OBEC LUTIŠE. Táto sa používa dodnes.