Kultúrne podujatia

Tieto kultúrne podujatia sú organizované každoročne.

Január
Názov: Detrský karnevál
Organizátor: ZŠ a MŠ Lutiše

Február
Názov: Reprezentačný ples
Organizátor: Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ
Miesto: KD Lutiše

Máj
Názov: Deň matiek
Organizátor: Obec v spolupráci so ZŠ a MŠ Lutiše
Miesto: KD Lutiše

Jún
Názov: Oslava MDD
Organizátor: ZŠ a MŠ Lutiše

Názov: Jánske ohne
Organizátor: Mládež obce Lutiše

Júl
Názov: Futbalový miniturnaj
Organizátor: TJ Lutiše

August
Názov: Púť do Oščadnice
Organizátor: Obec-Obecný úrad

Názov: Hodová oslava

Október-Mesiac úcty k starším
Názov: Spoločenský program pre občanov nad 60 rokov
Organizátor: Obec-Obecný úrad,ZŠ s MŠ Lutiše
Miesto: KD Lutiše

December
Názov: Mikuláš-odovzdávanie sladkosti, posedenie pri vianočnom stromčeku
Názov: Varenie štedrej večere pre osameložijúcich občanov a občanov nad 60 rokov
Názov: Jasličková pobožnosť v kostole sv. Štefana v Lutišiach
Názov: Dobrá novina – koledovanie
Organizátor: Obec-Obecný úrad, ZŠ s MŠ, Mládež obce