Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok7:00 – 14:30
Utorok7:00 – 14:30
Streda7:00 – 17:30
Štvrtoknestránkový deň
Piatok7:00 – 13:30

Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00


Starosta:
Anton Štefko
mob: +421 911 972 026
e-mail: obeclutise@lutise.sk

Zástupca starostu:
Kamil Hudec


Poslanci obecného zastupiteľstva:
– Viera Bohušová
– Kamil Hudec
– Jakub Chovanec
– Ján Kubliniak
– Anton Pallo
– Sláva Sihlovcová
– Ján Škrobak


Účtovníctvo a mzdy:
Ing. Mária Laceková
tel: +421 41 59 76 093
e-mail: obeclutise@lutise.sk


Matrika, evidencia obyvateľov:
Jana Paučinová
mob: +421 911 419 860
e-mail: obeclutise@lutise.sk


Miestne dane a poplatky, účtovníctvo školy, archivácia, obecná knižnica:
Anna Chovancová
tel: +421 41 59 76 106
e-mail: obeclutise@lutise.sk