Sakrálne pamiatky

1. Kostol zasvätený sv. Štefanovi sa začal stavať v roku 1903. Prostriedky na jeho výstavbu boli získané zo zdrojov občanov z obce Lutiše ako aj od občanov z okolitých obcí, ktorý odišli pracovať do Ameriky. Boli to občania z Radôstky, Starej Bystrice a Lysice. Na výstavbu prispel aj uhorský kráľ František Jozef II.
Kostol je jednoloďova neoklasická stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria s pristavanou vežou. Svätiňa je zaklenutá polmesiačkovou klenbou a loď pruskými klenbami.
Kostol bol vysvätený grófom, biskupom, Viliamom Batthyanym.

 2. Kaplnka nachádzajúca sa nad osadou Sýkorovia postavená občanom tejto osady, Adamom Škrobákom. Vysvätená bola miestnym duchovným, Antonom Dubovickým dňa 15.8.1998, na sviatok Nanebovzatia Panny Márie.

 3. Kaplnka u Malichov je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii. Jej výzdobu a ošetrovanie zabezpečujú občania z osady Malichovia a Durišovia.

 4. Táto kaplnka sa nachádza v osade Sihlovcovia. Bola postavená v roku 1901. Nad jej vchodom je nápis:“Svätá matka Božia, oroduj za nás.“

 5. Nad osadou Melíšikovia sa vypína krásna kaplnka Panny Márie. O jej výzdobu sa starajú občania tejto osady.

 6. V osade Skaličanovia sa nachádza malá kaplnka, v ktorej je umiestnená soška „Srdca Ježišovho“. Kaplnka bolá obnovená v roku 2004 a tým dostala nádych modernej doby.

 7. Na kopci nad osadou Ježíkovia je postavený kamenný kríž, pri ktorom sa už modlili aj muži odchádzajúci do II. svetovej vojny.

 8. Pretože sú jednotlivé osady od kostola dosť vzdialené a hlas kostolných zvonov nebolo počuť aj v tých najvzdialenešich, rozhodli sa občania z osady Skaličanovia postaviť zvonicu nad osadou. Zvonica slúžila aj pre občanou Hornej Tižiny.

 9. Zvonica je postavená aj v osade Ježíkovia na najvyžšom mieste. Slúži pre občanov osad: Turčanovia, Pilkovia, Adamovia, Melišovia a Samčíkovia.