História obce

Vznik obce úzko súvisí s valašskou kolonizáciou, ktorá prebiehala od 15. do 18. storočia. Prvá písomná zmienka obce je v kráľovskej darovacej listine pre Juraja a Ladislava z Hatnej z roku 1438, kde sa spomína „Vrcholište“, čo by mohlo označovať práve lokalitu tejto obce. Presnejšie údaje sa však o Lutišiach dozvedáme až z urbaru v roku 1662, kde sa spomína pod menom „Litisse“. V tomto období mala charakter kopaničiarskej osady a zdá sa, že na kopaničiarskom práve sa zorganizovala už v prvej polovici 17. storočia a patrila Strečianskemu panstvu, ktoré patrilo pod Trenčianskú župu. 

Názvy obce v jednotlivých rokoch:
1773 – Litisse
1786 – Litische
1808 – Littisse
1863 – Litisje
1892 – Lutisa
1907 – Lotos
1920 – Lutiša
1927 – Lutiše – tento názov sa používa dodnes 

Životné medzníky obce
1928 – požiar
20. októbra 1928 vznikol vo večerných hodinách požiar na jednom miestnom humne. Pre silný západný vietor sa tento požiar rozšíril po celej osade Ústredie, kde úplne vyhorela.
1945 – oslobodenie obce
22. apríla 1945 boli Lutiše oslobodené. Oslobodzovala ich 138. sovietska strelecká divízia pod velením plukovníka Vasilieva, 17. divízia gardového streleckého zboru – veliteľ Genpor, Medvedev, ktorá bola súčasťou 18. armády – veliteľ Genpor. Gastilovič IV. ukrajinského frontu pod velením generála Jeremenka.
1948 – povodeň
25. júla 1948 okolo 14:00 sa začali od západu husté mračná, z ktorých sa spustil tak hustý lejak, že nebolo vidieť na 10m. Voda začala stúpať a už bolo vidieť plávať kusy dreva až vystúpila nad svoje koryto. Začala pretekať pomedzi domy. Búrlivý vál vody strhával mosty, otváral humná a bral všetko čo mu stalo v ceste. 

Dôležité roky

1438– prvá zmienka – kráľovská darovacia listina pre Juraja a Ladislava z Hatnej uvádza názov Vrchlotiše(lokalita)
1662– dalšia zmienka – urbár spomína obec Litisse
1728– Lutiše mali v tomto roku 16 osadlosti a 313 obyvateľov
1784– obec mala 122 domov, 128 rodín a 740 obyvateľov
1788– založenie farnosti v Lutišiach
1789– v obci je postavený kostol; utvorená vlastná farnosť; obec sa cirkevne osamostatňuje od Starej Bystrice
1828– obec mala 158 domov a 1040 obyvateľov
1890– zriadená prvá škola
1898– osady Melíškovia a Skaličanovia zriaďujú školu v osade Skaličanovia
1903– začiatok výstavby kostola sv. Štefana; na stavbu prispeli aj občania z okolitých dedín
1907– ukončená stavba kostola sv. Štefana; ihneď po ukončení stavby sa zrútila veža (neskôr bola znova postavená); stavbu kostola viedli talianski stavitelia
1907– zriadená ďalšia škola, ktorá neskôr vyhorela
1923– škola z osady Skaličanovia presunutá do osady Melíškovia; vyučovalo sa tu do roku 1977
1928– zhorela farská budova
1930– postavená škola, ktorá do roku 1986 slúžila ako kultúrne stredisko
1932– v Lutišiach sa nacvičuje a hrá divadlo
1937– postavená nová fara
1963– postavená nová škola, ktorá slúži do dnes ako 9-ročná, v ktorej je aj materská škola
1986– na mieste starej školy postavený kultúrny dom
1991– 231 domov, 21 neobývaných, 828 obyvateľov
1998– renovácia kostola
2011– obec má 292 domov, z toho 189 obývaných, 103 rekreačných chalúp a 774 obyvateľov