Lutiše - Aktuálne
Hľadaj:

Aktuálne


Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Kandidáti na prezidenta
Informácie pre voliča
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019


Oznámenie:

Elektronická adresa na doručovanie  žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 : obeclutise@lutise.skVoľby do Európskeho parlamentu 2019


Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019

 


VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LUTIŠE Č. 1/2019

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady


VZN 2019 - miestne dane.pdf

Priznanie k dani z nehnuteľnosti.pdf

 


Informácie pre voliča

Informácie pre voliča.docx
 

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej

komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019:

obeclutise@lutise.sk
 


Kamerový systém - obec Lutiše rozšírenie
 

Kamerový systém - obec Lutiše rozšírenie.pdf

 


Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018
 

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb 10.11.2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce konané  dňa 10.11.2018
 


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Lutiše


Zoznam kandidátov.pdf
 Informácie pre voliča

Bližšie informácie
Oznámenie
 


Program rozvoja vidieka 2014-2020


  Bližšie informácie


Prevencia kriminality v obci Lutiše

Dňa 25.8.2016 prebehla realizácia k projektu "Prevencia kriminality v obci Lutiše". Dielo je umiestnené v kancelárii starostu obce.
Cieľom je znížiť kriminalitu v obci zverejnením informácií o vykonaných preventívnych opatreniach a odhaľovanie kriminality použitím kamerového systému...Viac


Projekt "Žijeme s lesom"

Hlavný cieľ: Posilnenie cezhraničnej spolupráce obcí Lutiše a Jaworze zameranej na podporu povedomia
svojich obyvateľov o význame lesa a o spôsobe ako jeho dary ovplyvňujú ich každodenný život... ViacPREDSTAVUJEME LUTIŠE TURISTOM Z HORNÍCH TOŠANOVIC

Predmetom projektu bolo vybudovanie oddychovej bunky s mobiliárom v centre obce Lutiše a osadenie 9 informačných tabúľ s informáciami o zaújmavostiach v obci Lutiše a turistických možnostiach v okolí, ako aj s informáciami o obci Horní Tošanovice a jej atraktivitách. Viac

- FotkySeparujeme odpad v Mikroregióne Terchovská dolina

Každý z nás ročne „vyrobí“ takmer 350 kg komunálneho odpadu. Množstvo výrobkov, obalov na jedno použitie, a pokazených vecí, pre ktoré momentálne nenachádzame využitie, dnes väčšinou vyhodíme do jednej odpadovej nádoby. A práve kvôli tomuto prístupu končí vyše 90 % komunálneho odpadu na skládkach a v spaľovniach. Aby odpad nekončil najmä na skládkach komunálneho odpadu je nutné ho separovať - triediť... Viac

© Copyright 2014 Peter Lacek - lacekp@gmail.com