Lutiše - Aktuálne
Hľadaj:

Aktuálne


Výstavba autobusovej zástavky

Dňa 15.11.2019 prebehla realizácia projektu "Výstavba autobusovej zástavky v obci Lutiše"

VIAC...

 


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020


Informácie pre voliča

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou: obeclutise@lutise.sk
 


Program rozvoja vidieka SR 2014-2020


Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu s využitím obnoviteľných zdrojov energií
 


Program odpadového hospodárstva na roky 2016-2020
 

POH 2016-2020.pdf


VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LUTIŠE Č. 1/2019

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady


VZN 2019 - miestne dane.pdf

Priznanie k dani z nehnuteľnosti.pdf

 


Kamerový systém - obec Lutiše rozšírenie
 

Kamerový systém - obec Lutiše rozšírenie.pdf

 


Program rozvoja vidieka 2014-2020


  Bližšie informácie


Prevencia kriminality v obci Lutiše

Dňa 25.8.2016 prebehla realizácia k projektu "Prevencia kriminality v obci Lutiše". Dielo je umiestnené v kancelárii starostu obce.
Cieľom je znížiť kriminalitu v obci zverejnením informácií o vykonaných preventívnych opatreniach a odhaľovanie kriminality použitím kamerového systému...Viac


Projekt "Žijeme s lesom"

Hlavný cieľ: Posilnenie cezhraničnej spolupráce obcí Lutiše a Jaworze zameranej na podporu povedomia
svojich obyvateľov o význame lesa a o spôsobe ako jeho dary ovplyvňujú ich každodenný život... ViacPREDSTAVUJEME LUTIŠE TURISTOM Z HORNÍCH TOŠANOVIC

Predmetom projektu bolo vybudovanie oddychovej bunky s mobiliárom v centre obce Lutiše a osadenie 9 informačných tabúľ s informáciami o zaújmavostiach v obci Lutiše a turistických možnostiach v okolí, ako aj s informáciami o obci Horní Tošanovice a jej atraktivitách. Viac

- FotkySeparujeme odpad v Mikroregióne Terchovská dolina

Každý z nás ročne „vyrobí“ takmer 350 kg komunálneho odpadu. Množstvo výrobkov, obalov na jedno použitie, a pokazených vecí, pre ktoré momentálne nenachádzame využitie, dnes väčšinou vyhodíme do jednej odpadovej nádoby. A práve kvôli tomuto prístupu končí vyše 90 % komunálneho odpadu na skládkach a v spaľovniach. Aby odpad nekončil najmä na skládkach komunálneho odpadu je nutné ho separovať - triediť... Viac


© Copyright 2014 Peter Lacek - lacekp@gmail.com