Opatrenia počas mimoriadnej situácie

V súlade s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky Vám odporúčame nasledovné opatrenia:

  1. Obmedziť účasť na pohrebných obradoch na maximálny počet zhromaždených pozostalých v počte 10 osôb, zároveň sa zakazuje akýkoľvek osobný/telesný kontakt, ako podávanie rúk alebo objatie (na základe odporúčania regionálneho hygienika RÚVZ Žilina).
  2. Zakázať organizovanie rodinných osláv, na ktorých by sa mali zúčastniť osoby, ktoré nežijú s oslávencom v spoločnej domácnosti.
  3. Nariadiť dodržiavanie bezpečnostnej vzdialenosti pri prípadnej komunikácii medzi občanmi, doporučuje sa vzdialenosť cca 4 metre.
  4. Nariadiť povinné používanie ochranných rúšok alebo inú adekvátnu ochranu (šál, šatku a podobne) pri stretnutiach na verejnosti a pri nákupoch v predajni potravín, lekárni, využívania služieb Slovenskej pošty, polikliniky, výdajne stravy, použitie verejnej hromadnej dopravy a atď.
  5. Odporúčame osloviť záujmové združenia z úrovne obce/mesta na výrobu ochranných rúšok pre svojich občanov, ktoré sa dajú opakovateľne použiť.
  6. Nariadiť obmedzenie pohybu obyvateľov na nevyhnutnú mieru tak, aby mohli chodiť do práce, ísť nakúpiť si potraviny alebo lieky.

Oznam

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a opatrenia zamerané na ochranu zdravia, z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky oznamujeme občanom, že stránkové hodiny obecného úradu v Lutišiach  počas trvania mimoriadnej situácie s účinnosťou od pondelka 16.3.2020 až do odvolania budú v pracovných dňoch od 8.00hod. do 11.00hod.

V prípade neodkladných vecí prosím kontaktujte zamestnancov obce na t.č. : 041/5976106 (pevná linka obecného úradu), mobil: 0911 419 860

p. starosta Anton Štefko  t.č.: 0911 972 026

V prípade veci, ktoré počkajú Vás prosíme nech komunikujete výlučne telefonicky alebo emailom.

Tlačová správa

Mesto Žilina spúšťa infolinku pre verejnosť, prijalo ďalšie preventívne opatrenia  

Žilina, 12. marca 2020 – Samospráva bude od piatku 13. marca Žilinčanov informovať o prijatých opatreniach proti šíreniu nového koronavírusu aj na infolinke. Na mobilnom telefónnom čísle 0908 304 916 budú môcť získať aktuálne informácie o vývoji situácie v súvislosti s koronavírusom v Žiline a o tom, aké usmernenia vydalo mesto. Telefónna linka bude k dispozícii každý deň vrátane víkendu od 7.00 do 19.00 hodiny.     

K dispozícii je od začiatku týždňa aj internetová stránka http://www.zilina.sk/koronavirus/, ktorá na dennej báze informuje o aktualitách ohľadom koronavírusu a preventívnych opatreniach proti jeho šíreniu. Občania môžu so svojimi podnetmi kontaktovať mestský úrad aj elektronicky e-mailom na: hovorca@zilina.sk.  

Krízový štáb mesta Žilina prijal vo štvrtok 12. marca niekoľko nových usmernení. Samospráva vydala usmernenie v súvislosti s účasťou hostí na sobášnom obrade, ktoré sa uskutočňujú na Radnici mesta Žilina. Podľa neho bude môcť byť na obrade prítomných maximálne 10 osôb, za účasti sobášiaceho a matrikárky bez ďalších účinkujúcich, napríklad recitátora, speváka, hudobníka a iného hudobného sprievodu. Rovnaké opatrenie sa týka aj organizácie pohrebov. Samospráva zároveň oznamuje, že nebude prijatá žiadna nová žiadosť o zabezpečenie civilného sobáša, ktorý by sa mal uskutočniť do 15. apríla. Poslednej rozlúčky by sa mali z dôvodu prevencie oddnes zúčastňovať len blízke osoby.

Všeobecné odporúčanie k organizácii svadieb a pohrebov sa týka aj dôsledného dodržiavania zákazu hromadných spoločenských podujatí, ktoré je aktuálne platné na území celej Slovenskej republiky.

S účinnosťou od pondelka 16. marca do 15. apríla sa zatvárajú jedálne a výdajne stravy, ktoré spravuje mesto. Opatrenie sa dotýka asi 1 000 stravníkov z radov seniorov, ktorí využívajú služby Jedálne na Námestí J. Borodáča 1, Jedálne na Lichardovej ulici č. 44 a výdajne jedla na ulici A. Kmeťa č. 38. Obmedzenie sa netýka 340 zdravotne znevýhodnených a imobilných občanov, ktorí doteraz využívali dovoz stravy domov.

Od piatku 13. marca do 15. apríla bude uzatvorené Komunitné centrum Na predmestí na ul. Bratislavská 8612 v Žiline.