Oznam – Voľby do NR SR

Obec Lutiše zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia
o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR, ktoré sa budú konať dňa 30.09.2023:

obeclutise@lutise.sk