Prijímanie žiadostí o špeciálny spôsob hlasovania od 24.októbra do 28.októbra 2022 do 12:00hod.

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie:
Bc. Jana Paučinová – t.č.: 0902 327 854

Podrobnosti.pdf