Elektronické sčítanie obyvateĽov 2021

Sčítanie obyvateľov elektronickou formou sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí tu majú trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa musia vzťahovať k 1. január 2021.

Sčítať sa môžete na webovej stránke www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu, ktorá bude dostupná pre operačné systémy Android a iOS.

Prosíme obyvateľov, aby si v rámci rodiny vzájomne pomohli a tiež pomohli aj svojim blízkym, ak ich o to požiadajú.