Opatrenia počas mimoriadnej situácie

V súlade s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky Vám odporúčame nasledovné opatrenia:

  1. Obmedziť účasť na pohrebných obradoch na maximálny počet zhromaždených pozostalých v počte 10 osôb, zároveň sa zakazuje akýkoľvek osobný/telesný kontakt, ako podávanie rúk alebo objatie (na základe odporúčania regionálneho hygienika RÚVZ Žilina).
  2. Zakázať organizovanie rodinných osláv, na ktorých by sa mali zúčastniť osoby, ktoré nežijú s oslávencom v spoločnej domácnosti.
  3. Nariadiť dodržiavanie bezpečnostnej vzdialenosti pri prípadnej komunikácii medzi občanmi, doporučuje sa vzdialenosť cca 4 metre.
  4. Nariadiť povinné používanie ochranných rúšok alebo inú adekvátnu ochranu (šál, šatku a podobne) pri stretnutiach na verejnosti a pri nákupoch v predajni potravín, lekárni, využívania služieb Slovenskej pošty, polikliniky, výdajne stravy, použitie verejnej hromadnej dopravy a atď.
  5. Odporúčame osloviť záujmové združenia z úrovne obce/mesta na výrobu ochranných rúšok pre svojich občanov, ktoré sa dajú opakovateľne použiť.
  6. Nariadiť obmedzenie pohybu obyvateľov na nevyhnutnú mieru tak, aby mohli chodiť do práce, ísť nakúpiť si potraviny alebo lieky.