Prevencia kriminality v obci Lutiše

Dňa 25.8.2016 prebehla realizácia k projektu „Prevencia kriminality v obci Lutiše“. Dielo je umiestnené v kancelárii starostu obce.
Cieľom je znížiť kriminalitu v obci zverejnením informácií o vykonaných preventívnych opatreniach a odhaľovanie kriminality použitím kamerového systému…Viac

Pridaj komentár