Usmernenie z Konferencie biskupov Slovenska

Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. októbra 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

Duchovní pastieri nech opakovane vyzývajú k zvýšenej vzájomnej
ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom. Podľa miestnych okolností nech kňazi zorganizujú dodržanie maximálneho počtu osôb, napríklad prostredníctvom delegovaného usporiadateľa či iným vhodným spôsobom. Svedomito tiež dodržme v podstate už známe pravidlá.

– V našom kostole v Lutišiach je pri vstupe tabuľka, kde je určená kapacita 50 osôb graficky znázornená. Po príchode do kostola prosím prichádzajúceho označiť obsadenosť miesta.
– Sv. omše budú v riadnych časoch: UTOROK – PIATOK o 18.00hod,
SOBOTA o 7.00hod. a NEDEĽA o 8.00hod. a 10.45hod.
– Sv. omše sú vysielané v Televízii Lux: PONDELOK – SOBOTA 7.00hod. a 18.30hod., NEDEĽA 10.00hod. a 18.30hod.