Usmernenie hlavného Hygienika SR Pre verejnosť o karanténe

Osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia v zdravotníckom zariadení je povinná počas celej doby karantény (14 dní):
VIAC…